Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem

Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem

07-215 Obryte

Obryte 114

Tel.: 29 741-10-17

O szkole

Zespół   Placówek   Oświatowych

 

 w   Obrytem

 

Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem tworzą: Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrytem, Szkoły Filialne w: Gródku Rządowym, w Zambskach Kościelnych, w Sokołowie Włościańskim i Przedszkole Samorządowe w Obrytem oraz oddziały gimnazjalne. Każda placówka posiada odpowiednią liczbę sal lekcyjnych, niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny.

Szkoły kształtują postawy uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, uwzględniając kierunki rozwoju systemu oświaty, oczekiwań uczniów i ich rodziców oraz organu prowadzącego   i nadzorującego.