O szkole

Jesteś tu: » Strona startowa » O szkole

Zespół   Placówek   Oświatowych

 

 w   Obrytem

 

Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem tworzy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrytem, Szkoła filialna w Gródku, w Zambskach Kościelnych, w Sokołowie Włościańskim i Przedszkole Samorządowe w Obrytem oraz oddziały gimnazjalne. Każda placówka posiada odpowiednią liczbę sal lekcyjnych, niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny.

Szkoły kształtują postawy uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, uwzględniając kierunki rozwoju systemu oświaty, oczekiwań uczniów i ich rodziców oraz organu prowadzącego i nadzorującego.